BIOREZONANCA

Biorezonanca ( kvantna) uspostavlja brzu dijagnostiku, neinvazivnu terapiju koja unapredjuje kvalitet života i omogućava poboljšanje vašeg sveukupnog psiho- fizičkog stanja.

Cilj biorezonantne analize?

-Cilj biorezonantne analize je odredjivanje uzroka nastanka disbalansa u organizmu i njegovo otklanjanje.

 

Prednosti biorezonantne terapije

-Skraćenje perioda lečenja širokog spektra bolesti

-Visok profilaktički potencijal

Kako izgleda biorezonantna analiza ?

-Biorezonantna analiza se obavlja pomocu biorezonantnog aparata koji se preko slusalica povezuje sa osobom( klijentom). Metoda je potpuno  bezbolna , konforna  i nema negativnih efekata na organizam.

-Biorezonantnim pregledom dobija se jedinstven prikaz celokupnog organizma u kratkom vremenskom periodu.

-Pregled u okviru biorezonantne analize , sustinski pretstavlja detaljan sistemski pregled svih organa i sistema organa omogucavajuci nam da prepoznamo da li postoji  oboljenje ili predispozicija za oboljenje, prisustvo mikroorganizama , intolerancije na odredjene agense i/ili hranu, nedostatak vitamina i minerala, hormonski disbalans, emocije koja utice na zdravlje itd.

-Tokom pregleda se uzima u obzir licna anamneza  i sastavlja se lista saveta kako unaprediti zdravlje.

Šta je cilj biorezonantne analize?

-Cilj biorezonantne analize je odredjivanje uzroka nastanka disbalansa u organizmu i njegovo otklanjanje.

-Nakon pregleda ,pristupa se biorezonantnoj terapiji koja omogucava podrsku osetljivim organima ili desenzitizaciju ( smanjanje osetljivosti) na odredjene stetne faktore ( mikroorganizmi , teski metali,alergeni i hrana) gde se pod mikroorganizmima podrazumevaju paraziti, virusi, gljivice i bakterije.

Na koji način se obavlja pregled ?

-Priprema za pregled podrazumeva  ne konzumiranje hrane i pića dva sata pre pregleda i popunjavanje  upitnika radi upoznavanja sa opštim zdravstvenim stanjem osobe.

-Nakon toga pristupa se pregledu postavljanjem slušalica i osobe u pravi položaj , i otpočinje analiza biorezonantnim aparatom.

-Pregled je konforan i bezbedan za sva starosna doba.

-Posle biorezonantne analize pristupa se  konsultaciji o broju terapija, načinima poboljšanja sveobuhvatnog stanja organizma kao i savetima o zdravom i odgovarajućem načinu ishrane.

Šta pretstavlja biorezonantna terapija?

-Biorezonanatna terapija ima za cilj da poremećeno elektromagnetno polje koje je nastalo usled bolesti vrati u normalu.

-Aktivira imuni sistem, odbranu organizma , podigne energiju kako svakog organa , sistema organa, tako i organizma u celini i pomogne telu da uspostavi ravnotežu.

-Biorezonantna terapija  koristi se kod neuroloških, endokrinoloških, kardiovaskularnih, pulmoloških I gastrointestinalnih oboljenja, kao i odredjenih stanja koštano zglobnog sistema.

-U kombinaciji sa kvantnom homeopatijom , konvencionalnim načinom lečenja kao i korekcijom ishrane i načinom života daje fantastične rezultate.

Koje su prednosti biorezonantne terapije ?

-Skraćenje perioda lečenja širokog spektra bolesti

-Visok profilaktički potencijal

-Odsustvo neželjenih efekata, neinvazivnost, ekološka sigurnost kao i otsustvo svakog vida bola i nelagodnosti.

-Neinvazivno i brzo konstatovanje disbalansa u organizma koje je dovelo do bolesti ili potencijalno može dovesti do bolesti.

Pozovite nas i rezervišite svoj termin za pregled

Kontakt podaci

  • +33 6 98 62 63 24
  • biovibration.lu@gmail.com
  • 5, Rue du Brill, L-3898 Foetz

PIŠITE NAM